Misija

Osnovali smo data-doctors.com da bismo pomogli kompanijama da efikasnije i bolje koriste podatke sa kojima raspolažu ili s kojima bi trebalo da raspolažu po prirodi posla.

Većini kompanija rukovanje podacima nije osnovna delatnost, imaju probleme sa bazama podataka, izveštajima i misle da su: napredna analitika, data science i ultra brze baze podataka nešto što je preskupo i van njihovog dometa. To je mit.

Naš cilj i misija je da omogućimo svakoj kompaniji da na svojim podacima primeni najsavremenije metode obrade i dobije maksimum korisnih informacija.

Mi smo grupa vrsnih poznavalaca rada sa podacima: od digitrona, preko excela, baza podataka, BI i SQL-a do mašinskog učenja i veštačke inteligencije.

Preko 20 godina rada sa podacima u svim oblicima i segmentima biznisa daje nam za pravo da vam predložimo da brigu o vašim podacima prepustite nama.

Servisi

Neka vaši podaci rade za vas.

Želite da pokrenete novi projekat sa nama?