Problem

Imomo gomilu mejlova, tekstualnih prepiski sa korisnicima i drugih tekstualnih fajlova. Možemo li imati neke koristi od njih?

Rešenje

Teks fajlovi su rudnici korisnih podataka, međutim ti podaci nisu struktuirani, jako ih je teško ekstrahovati i analizirati. Za analizu koristimo najnovije data-mining algoritme i zavisno od potreba kompanije i tipa podataka, tako dobijene informacije mogu da se koriste dalje u HR, CS i drugim odeljenjima.

Rezultat

Dobijate veliki set novih informacija koje do sada niste mogli da koristite.

Želite da pokrenete novi projekat sa nama?