Upoznavanje sa zadatkom

Na prvom sastanku, koji obično traje sat-dva, izložite nam problem koji želite da rešite, dajući nam osnovne neophodne informacije. Diskutujemo o predlozima i varijantama rešenja problema.

Funkcionalna analiza i predlog rešenja

U ovoj fazi upoznajemo se sa procesima koji su povezani sa problemom sa kojim se suočavamo. Dolazimo do vas i analiziramo sve tačke pristupa i kompanijska odeljenja koja će biti uključena u novi proces. To obično traje od 1 do 3 dana i neophodno je da nam u to vreme budu na raspolaganju svi zaposleni i servisi koji će raditi na novom procesu.
Nakon analize, pripremamo predlog, rešenja i osnovne specifikacije.
Ova faza se plaća, cena za nju se definiše nakon upoznavanja sa fazama zadatka i ona zavisi od složenosti zadatka i vremena koje ćemo utrošiti u ovoj fazi.

Nakon ove faze, dajemo vam detaljan predlog, u stvari često dva ili tri predloga, sa planom realizacije, rokovima, uslovima eksploatacije i indikativnom cenom.

Ako se slažete sa predlogom, prelazimo na fazu implementacije koja se sastoji od tri faze:

Super detaljna analiza postojećeg sistema, ista ona koja je urađena u drugom koraku, ali sada do najsitnijeg detalja i kompletne specifikacije novog sistema. Nakon ove faze, u zavisnosti od novih pitanja koja se pojave tokom detaljne analize, može se izvršiti korekcija ranije navedene indikativne cene. Obično se cena ne menja ili je u rasponu od 10-15% od indikativne cene.

Kodiranje, testiranje, obuka. Ovu fazu rade naši inženjeri, a u završnoj fazi testiranja i obuke su uključeni vaši ljudi, budući korisnici sistema.

Deployment, puštanje sistema u rad.

Ceo proces traje, u zavisnosti od složenosti, od 4-8 nedelja.

Održavanje sistema.

Plaćanjem iznosa iz ugovora vi postajete vlasnik svakog proizvoda koji je instaliran na vaš sistem i vlasnik prava na korišćenje svake procedure koja je uvedena kod vas. Na vama je da odaberete da li ćete proizvod dalje održavati sami ili ćete održavanje prepustiti nama.
Ukoliko kompanija već ima jako IT odeljenje onda ima smisla da nastavi sama sa održavanjem sistema ( mi vršimo obuku i to je u sklopu ugovora).
Druga varijanta je da održavanje ostane kod nas uz mesečnu nadoknadu u skladu sa kompleksnošću ugrađenog sistema. Te nadoknade se kreću u rasponu od 100 do 2000 e mesečno.

Želite da pokrenete novi projekat sa nama?