Problem

Može li se na osnovnu biznis planova napraviti dovoljno tačna prognoza indikatora poslovanja otporna na trendove i sezonske poremećaje?

Rešenje

Ne možemo predvideti budućnost, ali na osnovu dostupnih podataka i trendova možemo predvideti indikatore za razne slučejeve razvoja događaja tokom vremena. Ove modeli se dinamički menjaju i uključuju sve nove okolnosti koje se javljaju u poslovanju.

Rezultat

Dobijate model koji je tačan za planirane okolnosti, lako se prilagođava promenama okolnosti i daje vam mogućnost za eksperimentisanje sa “šta-ako” verzijama razvoja situacije.

Želite da pokrenete novi projekat sa nama?