Problem

Kupci ili korisnici vaših usluga obično koriste samo po nešto od svega što nudite. Kako da znamo šta bi još bilo interesantno tom klijentu i kako to da mu ponudite?

Rešenje

Naša platforma koristi kombinaciju nekoliko metoda mašinskog učenja da na osnovu prethodnih kupovina tog klijenta ili kupovina klijenta sličnog njemu, odabere proizvod ili uslugu koja odgovara tom klijentu i koju mu možete ponudi bilo kojim marketinškim kanalom ili direktno u radnji ili na sajtu.

Rezultat

Povećavate prodaju, pružate klijentu personalizovano iskustvo i podstičete njegovu lojalnost.

Želite da pokrenete novi projekat sa nama?